1. รวมรูป ร้านอาหาร ข้าวหมูแดงปฐมเลิศรส (Moo Daeng Lerd Rod) ซอยรางน้ำ โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ข้าวหมูแดงปฐมเลิศรส ซอยรางน้ำ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ