เมนู ไส้กรอกคุณยาย นิมมาน (Sai Kok Khun Yai Nimman) นิมมาน

ชื่อเมนูและราคา
อาหารทานเล่น
ไส้กรอกหมูล้วน ธรรมดา
1 แนะนำ1 สั่งไปแล้วไม้ละ
THB 15
ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นเผ็ด
ไม้ละ
THB 15
ไส้กรอกหมูเปรี้ยว
ไส้กรอกหมูเปรี้ยว
1 แนะนำ1 สั่งไปแล้วไม้ละ
THB 15
ไส้กรอกไก่
ไม้ละ
THB 15
ไส้กรอกลาบไก่
ไส้กรอกลาบไก่
ไม้ละ
THB 15
ไส้อั่ว
ไม้ละ
THB 20
ไส้กรอกตับกระเทียม
ไม้ละ
THB 20
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ไส้กรอกหมูเปรี้ยว
ไส้กรอกหมูเปรี้ยว
ไส้กรอกหมูล้วน ธรรมดา