รูปทั้งหมดร้าน ปั้นสดลูกชิ้นท่าแพ หลังประตูท่าแพ ในวัดหมื่นล้าน

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ