999/99 ถนนราชดำริ โซน Beacon กรุงเทพมหานคร ( ชั้น 3 ข้างแหลมเจริญซีฟู้ดส์ )