รูปร้าน ครัวลุงเชย อ่างศิลา
ปิด จะเปิดในวันเสาร์ เวลา 11:00