รูปร้าน ครัวลุงเชย อ่างศิลา
ปิด จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 11:00