1. รวมรูป ร้านอาหาร ข้าวหมูทอดอร่อยมาก หมูทอดบ้านแขก (ข้าวหมูทอดอร่อยมาก 20 บาท) สี่แยกบ้านแขก โดยคนที่ไปกินจริง
  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ