The Wish Coffee
ในความคิดส่วนตัว ผมคิดว่าการที่เราจะไปทานซ้ำอีกเป็นรอบที่ 2 หรือ 3 อยู่ที่รสชาดของกาแฟ ส่วนเบเกอรรี่ต้องมาลองทานดูครับ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo