ชาลี สเต็ก
บันทึก 5
ร้านนี้ปิดกิจการแล้ว
ถนนพระรามที่ 3 กรุงเทพมหานคร (ติดกันร้านอาหารกวนอา )
แก้ไขข้อมูล
แก้ไขข้อมูล
  • แก้ไขข้อมูลร้าน
  • แจ้งปิด/ซ้ำ
เป็นเจ้าของร้าน?