ชาลี สเต็ก
บันทึก 5
ร้านนี้ปิดกิจการแล้ว
ถนนพระรามที่ 3 กรุงเทพมหานคร (ติดกันร้านอาหารกวนอา )