เมนู ผัดไทยจันทิมา (Patthai Junthima)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ผัดไท
ผัดไท
วุ้นเส้นผัดไทยกุ้งสด
วุ้นเส้นผัดไทยกุ้งสด
ผัดไทยกุ้งสด
ผัดไทยกุ้งสด
วุ้นเส้นผัดไทย
วุ้นเส้นผัดไทยกุ้งสด 50 บาท
ผัดไทกุ้งสด
Load more...