รูป สลัดปูอัดวาซาบิ ของร้าน วัน ที คาเฟ่ กาญจนบุรี