เมนู โจ๊กนายฮุย

ชื่อเมนูและราคา
เมนูอาหาร
โจ๊กหมูไข่ลวกธรรมดา
THB 35
โจ๊กไข่เค็มธรรมดา
THB 40
โจ๊กไข่เค็มพิเศษ
THB 45
โจ๊กไข่เยี่ยวม้าธรรมดา
THB 40
โจ๊กไข่เยี่ยวม้าพิเศษ
THB 45
โจ๊กหมูไข่ลวกพิเศษ
THB 45
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
โจ๊กหมูไข่ลวก
โจ้กหมู
โจ๊กหมู + ไข่เยี่ยวม้า
โจ๊กหมูไข่เยี่ยวม้า
โจ๊กหมูใส่ไข่
โจ๊กข้าวกล้อง หมู ไข่เยี่ยวม้า
โจ๊กข้าวกล้อง หมู ไข่เยี่ยวม้า
Load more...