เมนู ป้าคำ ตลาดประตูเชียงใหม่

ชื่อเมนูและราคา
เมนูอาหารทานเล่น
ไส้อั๋ว 1 ขีด
THB 35
ไส้อั่ว 1 กิโลกรัม
THB 350
น้ำพริกหนุ่ม 1 ขีด
THB 20
น้ำพริกหนุ่ม 1 กิโลกรัม
THB 250
แคบหมูติดมัน 1 ขีด
THB 40
แคบหมูติดมัน 1 กิโลกรัม
THB 400
แคบหมูกรอบแก้ว 1 ขีด
THB 50
แคบหมูกรอบแก้ว 1 กิโลกรัม
THB 500
หมูสามชั้นทอดกรอบ 1 ขีด
THB 50
หมูสามชั้นทอดกรอบ 1 กิโลกรัม
THB 500
ซี่โครงแหนม 1 ขีด
THB 40
ซี่โครงแหนม 1 กิโลกรัม
THB 400
หมูเส้น 1 ขีด
THB 40
หมูเส้น 1 กิโลกรัม
THB 400
แหนมทอด
THB 25
หมูยอ
THB 20
หมูทอดเสียบไม้
THB 20
ตับทอดเสียบไม้
THB 20
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร