รูปร้าน ข้าวแกงแม่สัมฤทธิ์
ปิด จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 08:00