รูปร้าน ข้าวแกงแม่สัมฤทธิ์
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 08:00