รูปร้าน ข้าวแกงแม่สัมฤทธิ์
ปิด จะเปิดในวันศุกร์ เวลา 08:00