เมนู รังนกไทย เจ้าเก่าตลาดอนุสาร สาขา 2 หน้าเภสัช มช.

ชื่อเมนูและราคา
เมนูรังนก
รังนกเส้น
THB 60
รังนกเส้น+แปะก๊วย
รังนกเส้น+แปะก๊วย
THB 60
รังนกเส้น+แปะก๊วย+พุทราจีน
THB 60
รังนกเส้น+นม
THB 70
รังนกเส้น+แปะก๊วย+นม
รังนกเส้น+แปะก๊วย+นม
THB 70
รังนกเส้น+แปะก๊วย+พุทราจีน+นม
THB 70
รังนกธรรมดา
THB 40
รังนกธรรมดา+แปะก๊วย
THB 40
รังนกธรรมดา+แปะก๊วย+นม
THB 50
รังนกธรรมดา+พุทราจีน
THB 40
รังนกธรรมดา+แปะก๊วย+พุทราจีน
THB 40
เมนูเต้าทึง
เมนูแปะก๊วยพุทราจีน
เมนูนมสด
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
รังนกแปะก๊วย
รังนกแปะก๊วย
รังนก
รังนก
เต้าทึงพุทราจีน
เต้าทึงพุทราจีน
รังนกแปะก๊วยพุทราจีน
รังนกแปะก๊วยพุทราจีน
แปะก๋วย
พุทราจีนแปะก๊วยนมสด
พุทราจีนแปะก๊วยนมสด
Load more...