รูป พุทราจีนแปะก๊วยนมสด ของร้าน รังนกไทย เจ้าเก่าตลาดอนุสาร สาขา 2 หน้าเภสัช มช.