1. น้ำแข็งไส • น้ำแข็งไส น้ำแดง/น้ำเขียว/น้ำกะทิสด/น้ำลำไย/น้ำเชื่อม- ใส่เครื่องได้3อย่าง ร้าน โต้งไอศกรีมไข่แข็งไข่เค็ม ตลาด 200 ปี (15.30-23.00น.) ตลาด 200 ปี
เมนูของร้าน โต้งไอศกรีมไข่แข็งไข่เค็ม ตลาด 200 ปี (15.30-23.00น.) ตลาด 200 ปี
น้ำแข็งไสน้ำแข็งไส น้ำแดง/น้ำเขียว/น้ำกะทิสด/น้ำลำไย/น้ำเชื่อม- ใส่เครื่องได้3อย่าง
0 Like0 Comment
LikeShare
photo