เมนู บะหมี่ 60 ปี (Bami 60 Year) พุทธมณฑลสาย 2

ชื่อเมนูและราคา
อาหารจานหลัก
เกาเหลาลูกชิ้นปลา ธรรมดา
THB 50
เกาเหลาลูกชิ้นปลา พิเศษ
THB 60
เกาเหลาเย็นตาโฟ ธรรมดา
THB 50
เกาเหลาเย็นตาโฟ พิเศษ
1 แนะนำ1 สั่งไปแล้ว
THB 60
เกาเหลาหมูแดง+หมูกรอบ ธรรมดา
THB 50
เกาเหลาหมูแดง+หมูกรอบ พิเศษ
THB 60
เกาเหลาหมูแดง ธรรมดา
THB 50
เกาเหลาหมูแดง พิเศษ
THB 60
เกาเหลาหมูกรอบ ธรรมดา
THB 50
เกาเหลาหมูกรอบ พิเศษ
THB 60
เกาเหลาลูกชิ้นเกี๊ยวปลา ธรรมดา
THB 60
เกาเหลาลูกชิ้นเกี๊ยวปลา พิเศษ
THB 70
บะหมี่หมูแดง+หมูกรอบ ธรรมดา
1 สั่งไปแล้ว
THB 40
บะหมี่หมูแดง+หมูกรอบ พิเศษ
1 สั่งไปแล้ว
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง+หมูกรอบ ธรรมดา
1 สั่งไปแล้ว
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง+หมูกรอบ พิเศษ
1 สั่งไปแล้ว
THB 50
บะหมี่หมูแดง ธรรมดา
1 สั่งไปแล้ว
THB 40
บะหมี่หมูแดง พิเศษ
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง ธรรมดา
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง พิเศษ
THB 50
บะหมี่หมูกรอบ ธรรมดา
THB 40
บะหมี่หมูกรอบ พิเศษ
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบ ธรรมดา
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบ พิเศษ
THB 50
บะหมี่ลูกชิ้นปลา ธรรมดา
1 สั่งไปแล้ว
THB 40
บะหมี่ลูกชิ้นปลา พิเศษ
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ธรรมดา
1 สั่งไปแล้ว
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา พิเศษ
THB 50
บะหมี่เย็นตาโฟ ธรรมดา
THB 40
บะหมี่เย็นตาโฟ พิเศษ
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ธรรมดา
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ พิเศษ
THB 50
บะหมี่เกี๊ยว หมูแดง+หมูกรอบ ธรรมดา
THB 50
บะหมี่เกี๊ยว หมูแดง+หมูกรอบ พิเศษ
1 สั่งไปแล้ว
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยว หมูแดง+หมูกรอบ ธรรมดา
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยว หมูแดง+หมูกรอบ พิเศษ
THB 60
บะหมี่เกี๊ยว หมูแดง ธรรมดา
3 สั่งไปแล้ว
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยว หมูแดง ธรรมดา
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยว หมูแดง พิเศษ
THB 60
บะหมี่เกี๊ยว หมูกรอบ ธรรมดา
THB 50
บะหมี่เกี๊ยว หมูกรอบ พิเศษ
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยว หมูกรอบ ธรรมดา
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยว หมูกรอบ พิเศษ
THB 60
บะหมี่เกี๊ยว ลูกชิ้นปลา ธรรมดา
THB 50
บะหมี่เกี๊ยว ลูกชิ้นปลา พิเศษ
2 สั่งไปแล้ว
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยว ลูกชิ้นปลา ธรรมดา
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยว ลูกชิ้นปลา พิเศษ
THB 60
บะหมี่เกี๊ยว เย็นตาโฟ ธรรมดา
THB 50
บะหมี่เกี๊ยว เย็นตาโฟ พิเศษ
1 สั่งไปแล้ว
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยว เย็นตาโฟ ธรรมดา
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยว เย็นตาโฟ พิเศษ
THB 60
เกี๊ยวหมูแดง+หมูกรอบ ธรรมดา
THB 50
เกี๊ยวหมูแดง+หมูกรอบ พิเศษ
2 สั่งไปแล้ว
THB 60
เกี๊ยวหมูแดง ธรรมดา
2 สั่งไปแล้ว
THB 50
เกี๊ยวหมูแดง พิเศษ
THB 60
เกี๊ยวหมูกรอบ ธรรมดา
THB 50
เกี๊ยวหมูกรอบ พิเศษ
THB 60
เกี๊ยวลูกชิ้นปลา ธรรมดา
THB 50
เกี๊ยวลูกชิ้นปลา พิเศษ
THB 60
เกี๊ยวเย็นตาโฟ ธรรมดา
THB 60
เกี๊ยวเย็นตาโฟ พิเศษ
1 สั่งไปแล้ว
THB 70
บะหมี่ ลูกชิ้นปลา+หมูแดง+หมูกรอบ ธรรมดา
THB 60
บะหมี่ ลูกชิ้นปลา+หมูแดง+หมูกรอบ พิเศษ
THB 70
ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลา+หมูแดง+หมูกรอบ ธรรมดา
THB 60
ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลา+หมูแดง+หมูกรอบ พิเศษ
THB 70
บะหมี่ ลูกชิ้นปลา+หมูแดง ธรรมดา
THB 60
บะหมี่ ลูกชิ้นปลา+หมูแดง พิเศษ
THB 70
ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลา+หมูแดง ธรรมดา
THB 60
ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลา+หมูแดง พิเศษ
THB 70
บะหมี่ ลูกชิ้นปลา+หมูกรอบ ธรรมดา
THB 60
บะหมี่ ลูกชิ้นปลา+หมูกรอบ พิเศษ
THB 70
ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลา+หมูกรอบ ธรรมดา
THB 60
ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลา+หมูกรอบ พิเศษ
THB 70
บะหมี่ซุปเปอร์ ธรรมดา
ใส่เกี๊ยวหมู+หมูแดง+หมูกรอบ+ลูกชิ้นรวม
THB 70
บะหมี่ซุปเปอร์ พิเศษ
4 สั่งไปแล้ว
THB 80
ก๋วยเตี๋ยวซุปเปอร์ ธรรมดา
THB 70
ก๋วยเตี๋ยวซุปเปอร์ พิเศษ
THB 80
อาหารทานเล่น
เครื่องดื่ม
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
บะหมี่เกี๊ยวน้ำหมูแดง
บะหมี่เกี๊ยวน้ำหมูแดง
บะหมี่เกี๊ยว
บะหมี่แห้งซุปเปอร์
โจ๊กหมู + ไข่เยี่ยวม้า
บะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบ
บะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบ
เกี๊ยวหมู
เกี๊ยวหมู
Load more...