รูป ผัดซีอิ๊ว (เส้นหมี่/เส้นใหญ่) ของร้าน ผัดไทยตรอกบ้านจีน