เมนู เย็นตาโฟสามพี่น้อง (Yen Ta Fo Sam Pee Nong)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
บะหมี่แห้ง
บะหมี่แห้ง
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ
ใหญ่เย็นตาโฟ
ใหญ่เย็นตาโฟ
เกี๊ยวน้ำ
เกี๊ยวน้ำ
บะหมี่เกี๊ยวแห้ง
บะหมี่เกี๊ยวแห้ง
หมี่แห้ง
Load more...