รูปร้าน ยายตุ๊ ซีฟู้ด
ปิด จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 09:00