รูปร้าน ยายตุ๊ ซีฟู้ด
ปิด จะเปิดในวันศุกร์ เวลา 09:00