รูปร้าน ยายตุ๊ ซีฟู้ด
ปิด จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 09:00