1. รวมรูป ร้านอาหาร Audrey Café (ออเดรย์ คาเฟ่) เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 4 โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ออเดรย์ คาเฟ่ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 4 - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ