เมนู Teppen (เทปเปน) เอกมัย

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Ikura Salmon Don
Ikura Salmon Don
ลิ้นวัวย่าง
ลิ้นวัวย่าง
ยากิโซบะ
ยากิโซบะ
ปลาหมึกวาซาบิ
ปลาดอรี่ย่าง
เนื้อวากิวย่าง
เนื้อวากิวย่าง
Load more...