อาหาร
อาหารอร่อย ราคาเหมาะสม แต่แม่ค้าเจ้าของร้าน อารมณ์เสียพนักงานแล้วมาลงกับลูกค้ามากไป อารมณ์ดีดมาก ควรปรับปรุง
0 Like0 Comment
LikeShare
photo