ดีลส่วนลดพิเศษ ร้าน Kuma Shabu ตลาดอมรพันธ์ สำหรับสมาชิกวงใน