รูปร้าน บัวลอยคุณวรรณ
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 17:00