เมนู เจ๊เกียง ปอเปี๊ยะสด ก๋วยเตี๋ยวหลอด

ชื่อเมนูและราคา
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง (ธรรมดา)
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง (ธรรมดา)
7 แนะนำ4 สั่งไปแล้วธรรมดา
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง (พิเศษ)
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง (พิเศษ)
6 สั่งไปแล้วพิเศษ (เพิ่มเครื่อง)
THB 50
ปอเปี๊ยะสด (ปู)
ปอเปี๊ยะสด (ปู)
2 แนะนำ5 สั่งไปแล้วปอเปี๊ยะสด (3 เส้น)
THB 50
ปอเปี๊ยะสด (ไม่ปู)
ปอเปี๊ยะสด (ไม่ปู)
5 สั่งไปแล้วปอเปี๊ยะสด (2 เส้น)
THB 40
ปอเปี๊ยะสด
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
ติ๋มซำ
ข้าว
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
ปอเปี๊ยะสด (ปู)
ปอเปี๊ยะสด (ปู)
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
ปอเปี๊ยะสด (ไม่ปู)
ปอเปี๊ยะสด (ไม่ปู)