1. รวมรูป ร้านอาหาร Long Jim New York Pizza (ลองจิมนิวยอร์กพิซซ่า) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ลองจิมนิวยอร์กพิซซ่า - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ