เมนู ข้าวมันไก่เรวดี แจ้งวัฒนะ 28

ชื่อเมนูและราคา
ข้าวมันไก่
ข้าวมันไก่ต้ม ธรรมดา
1 แนะนำ
THB 40
ข้าวมันไก่ทอด ธรรมดา
THB 40
ข้าวมันไก่รวม
THB 45
ข้าวมันไก่ต้ม พิเศษ
THB 45
ข้าวมันไก่ทอด พิเศษ
THB 45
ไก่สับ
ข้าวมันเปล่า
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ข้าวมันไก่ต้ม ธรรมดา