บรรยากาศ ขนมเบื้องหน้าวัดสันป่าข่อย
บรรยากาศ
ขนมเบื้องซัก20บาทร้านตั้งอยู่หน้า วัดสันป่าข่อยหรืออยู่หน้าร้านแดงโอชา ซึ่งตัวร้านเป็นลักษณะรถพ่วงข้าง โดยส่วนใหญ่ลูกค้านิยมมาสั่งกลับไปกินมากกว่า ซึ่งที่ร้านมีไส้ขนมเบื้องทั้งไส้เค็มและไส้หวาน ซึ่งไส้เค็มก็ไม่เค็มมากและไส้หวานก็ไม่หวานมากเช่นกัน โดยที่ร้านขาย3ชิ้น10บาท... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo