รูป ผู้จัดการฝ่ายขาย ของร้าน พาราไดซ์ เทอเรส มวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท