รูป ปูนิ่มทอดกระเทียม ของร้าน แม่สมจิตร ชายหาดแหลมสิงห์