รูปทั้งหมดร้าน ดำรงค์ หมูทอด-ไส้อั่ว-แคบหมู กาดหลวง เชียงใหม่