เมนู ตี๋ใหญ่หอยทอด

ชื่อเมนูและราคา
เมนูทอด
หอยแมลงภู่ทอดกรอบ-ธรรมดา
หอยแมลงภู่ทอดกรอบ-ธรรมดา
THB 60
หอยแมลงภู่ทอดกรอบ-พิเศษ
หอยแมลงภู่ทอดกรอบ-พิเศษ
THB 70
หอยนางรมทอดกรอบ-ธรรมดา
หอยนางรมทอดกรอบ-ธรรมดา
THB 80
หอยนางรมทอดกรอบ-พิเศษ
หอยนางรมทอดกรอบ-พิเศษ
THB 100
ออส่วน (นิ่ม)-ธรรมดา
ออส่วน (นิ่ม)-ธรรมดา
THB 80
ออส่วน (นิ่ม)-พิเศษ
ออส่วน (นิ่ม)-พิเศษ
THB 100
ทะเลรวมทอดกรอบ
ทะเลรวมทอดกรอบ
THB 120
เมนูเส้น
เมนูก๋วยเตี๋ยว
เมนูข้าว
เครื่องดื่ม
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
หอยแมลงภู่ทอด
หอยแมลงภู่ทอด
หอยนางรมทอดกรอบ
หอยนางรมทอดกรอบ
ออส่วน
ออส่วน
ผัดไทกุ้งสด
ผัดไทกุ้งสด
ทะเลรวมทอด
ทะเลรวมทอด
ตระกูลหอยทอด
Load more...