เมนู ช.สเต๊ก (Chor Steak)

ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์

3 รูป8 แนะนำ