1. รวมรูป ร้านอาหาร ล้านนา เมี่ยงปลาเผา (Lanna) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ล้านนา เมี่ยงปลาเผา - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ