1. ยำหน่อ • อาหารพื้นเมืองเหนือ ยำหน่อใส่น้ำปู ร้าน ล้านนา เมี่ยงปลาเผา
เมนูของร้าน ล้านนา เมี่ยงปลาเผา
ยำหน่ออาหารพื้นเมืองเหนือ ยำหน่อใส่น้ำปู
0 Like0 Comment
LikeShare
photo