เมนู หมูสะเต๊ะเลิศรส (น้องพร)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
หมูสะเต๊ะ ไก่สะเต๊ะ
หมูสะเต้ะ
ไก่สะเต๊ะ 10 ไม้
ตับสะเต้ะ 2 ไม้
หมูสะเต๊ะ 20 ไม้
หมูสะเต๊ะ 15 ไม้##1
Load more...