1. ซื้อแก้วที่ 2 ลด 50% เมื่อซื้อชาลิ้นจี่เจลลี่ • ซื้อแก้วที่ 2 ลด 50% เมื่อซื้อชาลิ้นจี่เจลลี่ ร้าน Black Canyon สนามบิน หาดใหญ่
เมนูของร้าน Black Canyon สนามบิน หาดใหญ่
ซื้อแก้วที่ 2 ลด 50% เมื่อซื้อชาลิ้นจี่เจลลี่ซื้อแก้วที่ 2 ลด 50% เมื่อซื้อชาลิ้นจี่เจลลี่
0 Like0 Comment
LikeShare
photo