รูปทั้งหมดร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่ข้ามฟาก สุรวงศ์ สุรวงศ์