รูปร้าน Issaya Siamese Club
ปิด จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 11:30