รูปร้าน Issaya Siamese Club
ปิด จะเปิดในเวลา 11:30