1. รวมรูปร้าน ราดหน้า เอี๋ยมดินแดง (เอี๋ยมดินแดง) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร A

รูปทั้งหมดร้าน เอี๋ยมดินแดง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร A