รูป เมี่ยงเป็ด ของร้าน ซิน เทียน ตี้ Gaysorn Village