เมนู เถ้า ฮง ไถ่ (Tao Hong Tai)

ชื่อเมนูและราคา
Coffee
Americano Hot
THB 45
Americano Cold
THB 50
Americano Frappe
THB 60
Cappuccino Hot
THB 55
Cappuccino Cold
THB 60
Cappuccino Frappe
THB 70
Espresso Hot
THB 45
Espresso Cold
THB 50
Espresso Frappe
THB 60
Latte Hot
THB 55
Latte Cold
THB 60
Latte Frappe
THB 70
Mocha Hot
THB 55
Mocha Cold
THB 60
Mocha Frappe
THB 70
Cocoa Hot
THB 55
Cocoa Cold
THB 60
Cocoa Frappe
THB 70
Tea
Milk
Soda
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
บรรยากาศ
บรรยากาศ
เฮเซลนัทลาเต้
โกโก้ร้อน 55 บาท
โกโก้ร้อน 55 บาท
ลาเต้เย็น  60 บาท
ลาเต้เย็น 60 บาท
เครปเค้กช็อคโกแลค
นมเย็น 45 บาท
นมเย็น 45 บาท
Load more...