รูป ข้าวหน้าปลากะพงเทมปุระ (Snapper Tendon) ของร้าน เทนยะ เซ็นทรัล ลาดพร้าว