รูป โจ เทนด้ง (Jo Tendon) ของร้าน เทนยะ เซ็นทรัล ลาดพร้าว