รูป เส้นใหญ่เย็นตาโฟ ของร้าน บ้านก๋วยเตี๋ยว(ก๋วยเตี๋ยวใต้ถุน)