1. รวมรูป ร้านอาหาร Hachiban Ramen (ฮะจิบัง ราเมน) เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ฮะจิบัง ราเมน เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ